W dniu 23 maja 2024 r. klasa 7 brała udział w programie „Edukacja z Wojskiem”. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy.

Wspólna inicjatywa MEN i MON ma na celu wyposażenie młodego pokolenia w podstawowe umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i obronności, aby mogli skutecznie reagować w sytuacjach kryzysowych. „Edukacja z Wojskiem” to ważny krok w kształtowaniu świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa.