Dzisiaj, 4 września, na hali sportowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie spotkali się wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami na inauguracji kolejnego roku szkolnego.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu państwowego oraz hymnu szkoły, którym jest "Oda do radości". Następnie uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny, po czym głos zabrała Pani Dyrektor, która przywitała bardzo serdecznie wszystkich zebranych – uczniów, przybyłych rodziców, a także całe grono pedagogiczne. Glos zabrał również Pan Wójt Gminy Boronów Krzysztof Bełkot, który życzył wszystkim zebranym sukcesów w nauce oraz powodzenia w nowym roku szkolnym.