W piątek 1 września odbyło się oficjalne otwarcie nowego Przedszkola znajdującego się w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, między innymi poseł na Sejm RP pan Andrzej Gawron, Śląski Kurator Oświaty pani Urszula Bauer, Dyrektor Delegatury w Częstochowie pani Alicja Janowska. Podczas uroczystości Przedszkolaki zaprezentowały krótki program artystyczny po którym głos zabrała pani Dyrektor Gabriela Mercik i zebrani goście. Wójt Gminy Boronów pan Krzysztof Bełkot przedstawił krótką historię powstania szkoły i przedszkola. Wszyscy gratulowali powstania nowej inwestycji i życzyli przedszkolakom owocnej nauki i mile spędzonego czasu w murach placówki. Dopełnieniem oficjalnego otwarcia było przecięcie wstęgi oraz poświęcenie obiektu przez księdza proboszcza Krzysztofa Misiudę.