Konkurs “Zielona Pracownia” to inicjatywa, której organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. Wspiera ona szkoły w tworzeniu pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych.

Dnia 13 czerwca 2024 r. Wójt Gminy Boronów Pan Krzysztof Bełkot wraz z  Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie Panią Gabrielą Mercik w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, odebrali dofinansowanie na utworzenie Szkolnej Ekopracowni pn. Bliżej Natury w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie.

Nagrodzony projekt z pewnością  wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów naszej szkoły  poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowaniem kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej.