ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
IM. UNII EUROPEJSKIEJ W BORONOWIE


„Mieć czas dla dziecka
– to początek wszelkiego wychowania”
Karl Hesselbacher


Kim jest pedagog szkolny? Do czego „taki ktoś” służy?
Podstawowym  zadaniem  pedagoga szkolnego jest niesienie pomocy. Pedagog szkolny  najczęściej pomaga i wspiera w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych  i pedagogicznych, a także wpiera  nauczycieli  w  diagnozowaniu  indywidualnych  potrzeb  uczniów.  Ma  na  uwadze  nie tylko problemy, ale również możliwości dzieci i młodzieży. 
Pamiętaj!    Rozmowa   ucznia   z   pedagogiem   powinna  być  świadomym  wyborem  ucznia,  a  nie koniecznością.

Jako uczeń, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:
    • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem albo smutkiem i czymś, co się nie powiodło;
    • czujesz się samotny, niezrozumiany przez innych;
    • nie potrafisz dojść do porozumienia z nauczycielem albo kolegą/koleżanką;
    • masz problemy rodzinne;
    • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
    • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób;
    • masz ciekawe pomysły i chcesz się nimi podzielić;
    • pojawia się sprawa, z którą nie potrafisz sobie poradzić.
Rodzicu, przyjdź i porozmawiaj, gdy:
  • dziecko ma trudności w nauce i pojawiają się niepowodzenia szkolne;
  • dziecko ma problemy z zachowaniem;
  • podejrzewasz, że dziecko jest od czegoś uzależnione;
  • brakuje ci wsparcia w wychowaniu dziecka;
  • masz złe relacje z dzieckiem.

Nauczycielu, u pedagoga szkolnego możesz oczekiwać:
  • pomocy  w  zdiagnozowaniu  przyczyn  trudności  w  nauce  i  niepowodzeń  szkolnych   uczniów;
  • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • wspierania   w   podejmowaniu   działań   wychowawczych   i    profilaktycznych   wynikających   z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze    z   młodzieżą,    realizowanie     wybranych    programów   profilaktycznych,   zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
  • wsparcia    w      rozwiązywaniu     problemów     wychowawczych     dotyczących    uczniów    (np. indywidualnych  rozmów  z  uczniami,  rodzicami  uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze .

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:
• Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lublińcu
• Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Boronowie
• Komendą Powiatową Policji w Lublińcu
• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
• Sądem Rejonowym - III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lublińcu


Mobirise
Dzień Praw Dziecka

10.10.2021 r.

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Głównym celem tego Święta jest zwrócenie szczególnej uwagi całego społeczeństwa na problematykę chorób psychicznych, a także dążenie do promowania właściwych postaw ludzkich wobec osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.
Zapraszam do zapoznania się z poniższą prezentacją, dzięki której każdy z Nas pozna sposoby jak dbać zdrowie swoje oraz najbliższych osób. 


15.04.2021 r.

Szanowni Państwo,
W związku z panującą pandemią COVID-19, a co za tym idzie z utrudnionym kontaktem szkoły ze środowiskiem rodzinnym ucznia, zapraszam Państwa do zapoznania się z Poradnikiem dla Rodziców. Pierwszy przygotowany dla Państwa Poradnik dotyczy właśnie współpracy środowiska rodzinnego ucznia ze szkołą. 

Światowy Dzień Autyzmu
Mobirise
Informacja z dn. 22.10.

Spot profilaktyczny dotyczący zapobiegania hejtowi wśród dzieci i młodzieży

Prezentujemy Państwu spot profilaktyczny nagrany przez Policję na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  W razie problemów z odtwarzaniem proszę nacisnąć CTRL+F5.             

Prezentacja profilaktyczna "Bezpieczne ferie"

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Szkolnego Pedagoga.
Pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas ferii!

Rodzina 2
rodzina

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:
 cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym
 i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie”
Paulo Coelho


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA
    Drogie Dzieci, drodzy Rodzice,
pragnę przypomnieć, że 20 listopada (piątek) obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Święto to ma na celu podkreślanie, że każde Dziecko to Mały Człowiek posiadający swoje prawa. W naszym kraju najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencja o Prawach Dziecka oraz Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.
    Zapraszam do zapoznania się z krótkim filmem pod tytułem Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, dzięki któremu można sobie przybliżyć bądź przypomnieć Prawa każdego Małego Człowieka - https://www.youtube.com/watch?v=So4Sa4kyIno
                                                                                 Pedagog Szkolny
                                                                                     Paulina Nier

Dzień Bezpiecznego Komputera 

12 października obchodzimy Dzień Bezpiecznego Komputera. Święto to ma na celu zwrócenie uwagi na  zagrożenia  płynące z sieci,  a także  promowanie bezpieczeństwa  informatycznego.  W  naszym
kraju Święto to obchodzone jest od 2004 roku.

Pamiętaj, aby przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z komputera:

1. Dbaj o swoje dane.
2. Zainstaluj program antywirusowy.
3. Sprawdzaj aktualizacje.
4. Zwracaj uwagę na ograniczone możliwości sprzętu.
5. Zasada rozważnej bytności w sieci.
Pamiętaj, aby bezpiecznie i rozsądnie  korzystać z komputera, nie tylko  dzisiaj, ale każdego dnia!

Mobirise

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
    Od marca bieżącego roku życie każdego z nas ze względu na pandemię COVID-19 zmieniło się i ciągle diametralnie zmienia.
    Zamknięte drzwi szkół,  które  na szczęście  niedawno mogły z powrotem przyjąć uczniów, nauka zdalna, a  także ograniczenia w  bardzo  wielu dziedzinach naszego życia wzbudziły w każdym z nas bardzo duże pokłady stresu, niepewności a także mnóstwo obaw.
    Teraz, gdy  obawiamy się   kolejnych ograniczeń wynikających  z zapowiadanej drugiej fali, nasza wiedza i świadomość na temat niebezpieczeństw związanych z COVID-19 i sposobów ochrony naszego zdrowia jest nieporównywalnie wyższa jak jeszcze kilka miesięcy temu.
    Wyższa – jednak niestety wciąż niepełna i niewystarczająca.

    W  celu  ciągłego  pogłębiania  wiedzy  na  temat  koronawirusa  zachęcam  Wszystkich do zapoznania  się   z  cyklem   filmów  przygotowanych przez Biuro Profilaktyki Narodowej NFZ
pod  patronatem  Warszawskiego   Uniwersytetu  Medycznego  pod  tytułem  „Bezpieczni  w
czasie epidemii”. Jest to cykl 10 filmów, podczas których możemy  się zapoznać z radami  aż
28 ekspertów.
    Podczas oglądania filmów można zapoznać się z odpowiedziami ekspertów na najbardziej nurtujące każdego z nas pytania, między innymi jak bezpiecznie się leczyć czy gdzie szukać pomocy w razie nagłego zachorowania. W trakcie oglądania filmów eksperci zapoznają Nas z informacjami dotyczącymi bezpiecznego podróżowania, a także z tym jak możemy dbać o zdrowie i kondycję naszego organizmu.
    Wszystkie filmy są dostępne na kanale Akademia NFZ na Youtube – (Akademia NFZ - Bezpieczni w czasie epidemii)
                                                                                                                                           Pedagog szkolny
                                                                                                                                                Paulina Nier 

Mobirise

© Copyright 2020 DB - All Rights Reserved

Start a site with Mobirise