ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
IM. UNII EUROPEJSKIEJ W BORONOWIE


DORADZTWO ZAWODOWE


Uwaga uczniowie klas ósmych!!!

Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/23 ( Rekrutacja do szkół – materiały, Kuratorium Katowice)
I. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2022/2023.
        1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 – załącznik nr 1,
        2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023 – załącznik nr 2 (Tabela 1 i 2),
        3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023 r. – załącznik nr 3 (Tabela 1 i 2).


Terminy rekrutacji ŚlKO 2022/2023 .pdf
Załącznik nr 1 .pdf
Załącznik nr 2 .pdf
Załącznik nr 3 .pdf
II. Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 – dotyczy złożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
        Na podstawie § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 r. poz. 421) wprowadza się zmiany w opublikowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty 27 stycznia br. Terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminach składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2022/2023:
        1. W wierszu 16 Załącznika nr 1
Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2022/2023
oraz
        2. W wierszu 9 Załącznika nr 2 Tabela 1
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 2022 r.
poprzez dodanie:
** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do 25 lipca 2022 r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 12 sierpnia 2022 r. w postępowaniu uzupełniającym. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w tym terminie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.
 Załącznik nr 1 ze zm
 Załącznik nr 2 ze zm
 Zmiany Terminy rekrutacji 2022_2023
Linki przydatne w wyborach szkół ponadpodstawowych:
Informacje o prognozowanym zapotrzebowaniu na poszczególne zawody http://barometrzawodow.pl/

Informacje o zawodach, rankingi szkół http://www.perspektywy.pl

Informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym http://www.ore.edu.pl

Ogólne informacje o szkołach http://www.szkolnictwo.pl

Mapa Karier, Fundacja Katalyst Education
Planowanie kariery – zasoby informacji, WUP w Katowicach
Wyszukiwarka szkół
Wyszukiwarka szkół rspo.men.gov.pl
Lubliniecki - Spis szkół - największa baza szkół (spisszkol.eu)
RODN "WOM" w Częstochowie - Informator o szkołach (womczest.edu.pl) Informacji dla uczniów i nauczycieli!
Oferta edukacyjna- wideokonferencja dla uczniów i rodziców ( wybór szkoły ponadpodstawowej)
Temat: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Prezentacja zmodyfikowanej wyszukiwarki „Wybieram szkołę” dedykowanej uczniom klas VIII i ich rodzicom na rok szkolny 2022/2023
Data: 19.05.2022 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych, rodzice uczniów
Karty zgłoszenia: do 19.05.2022 r. do godz. 10.30


Uwaga uczniowie klas ósmych!

ZBLIŻA SIĘ TERMIN WYBORU SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ I SKŁADANIA DOKUMENTACJI.
Proszę, zapoznajcie się z terminami rekrutacji na rok szkolny 2022/23.

1

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (kuratorium.katowice.pl)

https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/01/terminy-rekrutacji-slko-2022_2023.pdf

2

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2022/2023 – Kuratorium Oświaty w Katowicach

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminy-skladania-dokumentow-do-publicznych-szkol-ponadpodstawowych-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego-na-rok-sz/

Schemat
szkoły
Mobirise

Adres

42-283 Boronów
ul. Poznańska 2 


Dane kontaktowe

Email: zpo_boronow@op.pl                     
Telefon: +48 34 3539 289
Komórka: +48 606 345 540
Fax: +48 34 3539 289

Godziny pracy

Informujemy, że sekretariat szkoły pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:30 do 15:30.

The page was created with Mobirise