ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
IM. UNII EUROPEJSKIEJ W BORONOWIE


16.05.2022 r.
WYNIKI II POWIATOWEGO KONKURSU PROFILAKTYCZNO-PRZYRODNICZEGO „Pamiętam o Niezapominajce! Żyję w harmonii z przyrodą”  znajdą Państwo po kliknięciu w link.


LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI


Nasza szkoła realizuje projekt „Laboratoria Przyszłości”. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
W ramach Laboratoriów Przyszłości otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup wyposażenia, które posłuży rozwijaniu kompetencji przyszłości - współpracy, interdyscyplinarności, zdolności rozwiązywania problemów czy kreatywności – uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.
Zakupiony sprzęt będzie dostępny dla uczniów podczas zajęć dydaktycznych, ale też na zajęciach pozalekcyjnych (np. kółkach zainteresowań).
Do tej pory zakupiliśmy:
• Drukarkę 3D, skaner 3D oraz laptop,
• Zestawy edukacyjne z mikrokontrolerami,
• Kamerę przenośną cyfrową,
• Statyw,
• Mikroporyty,
• Oświetlenie do realizacji nagrań,
• Tła fotograficzne i zestaw do ich mocowania,
• Mikrofony kierunkowe z akcesoriami, mikrofony nagłowne,
• Aparat fotograficzny,
• Stację lutowniczą,
• Gimbale,
• Klocki konstrukcyjne,
• Robota Abilix wraz z matą edukacyjną,
• Mikroskopy,
Poniżej przedstawiamy zdjęcia już zakupionego sprzętu, więcej informacji wkrótce.


13.05.2022 r.

UZALEŻNIENIOM – POWIEDZ STOP!
W maju w klasach 6 – 8 naszej szkoły przeprowadzana jest informacyjna akcja profilaktyczna dotycząca uzależnień młodych ludzi od różnego rodzaju substancji. Nasi uczniowie oraz ich rodzice otrzymają różnego rodzaju materiały informujące ich o tym, w jaki sposób można się uzależnić, kiedy można powiedzieć, że to już uzależnienie oraz przede wszystkim jak uchronić najbliższe nam osoby przed uzależnieniem. Pamiętajmy, że dopalacze to produkty zawierające chemiczne substancje, które działają na ośrodkowy układ nerwowy.
Nawet jednorazowy eksperyment z tymi groźnymi narkotykami może skończyć się tragicznie!09.05.2022 r.
W zakładce DLA UCZNIÓW -> DORADZTWO ZAWODOWE zamieszczono informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Święto 3-ego Maja

Majowe święta kojarzą się z radością i nadzieją. Uczą patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej. 231 lat temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Konstytucję Majową uchwalono w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja odbyła się w naszej szkole akademia. Uczniowie z klas ósmych przygotowali inscenizację pod hasłem „Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”. Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu Polski. Następnie przypomniano najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3-Maja. Ta krótka lekcja historii wzbogaciła wiedzę o tym ważnym wydarzeniu patriotycznym.

Mobirise

WYNIKI KONKURSU!

Prezentujemy Państwu wyniki konkursu szkolnego "Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna". Dziękujemy za udział i 
GRATULUJEMY!

PROTOKÓŁ DO POBRANIA


08.04.2022 r.

Informujemy, że na tablicy ogłoszeń w szkole wywieszono informacje o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.


25.03.2022 r.

Informujemy,  że  na  tablicy  ogłoszeń  w  szkole wywieszono informacje o zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatach do przedszkola. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani  do  potwierdzenia  woli  uczęszczania do jednostki do dnia 6 kwietnia 2022 r. Brak potwierdzenia  we  wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.


23.03.2022 r.

„Mieć czas dla dziecka
– to początek wszelkiego wychowania”
Karl Hesselbacher

Kim jest pedagog szkolny? Do czego „taki ktoś” służy?
Podstawowym  zadaniem  pedagoga szkolnego jest niesienie pomocy. Pedagog szkolny  najczęściej pomaga i wspiera w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych  i pedagogicznych, a także wpiera  nauczycieli  w  diagnozowaniu  indywidualnych  potrzeb  uczniów.  Ma  na  uwadze  nie tylko problemy, ale również możliwości dzieci i młodzieży. 
Pamiętaj!    Rozmowa   ucznia   z   pedagogiem   powinna  być  świadomym  wyborem  ucznia,  a  nie koniecznością.
Czytaj więcej...

Konkurs

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie na najpiękniejszą kartkę wielkanocną! Poniżej znajduje się regulamin konkursu wraz z wymaganymi zgodami.

Konkurs

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim. 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY


Informujemy, że na tablicy ogłoszeń w szkole wywieszono informacje o zakwalifikowanych kandydatach do klasy I. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki do dnia 17 marca 2022 r. godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.


W zakładce "Doradztwo zawodowe" umieszczono informacje dot. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 
Czytaj więcej...

Konkurs

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w II powiatowym konkursie profilaktyczno-przyrodniczym "Pamiętam o niezapominajce!  Żyję w harmonii z przyrodą"! Poniżej znajduje się regulamin konkursu wraz z wymaganymi zgodami.

Konkurs Niezapominajka

W związku z niewystarczającą  liczbą kandydatów  do oddziału sportowego klasy V na rok szkolny 2022/2023 (7 podań) Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie informuje, że w/w roku szkolnym nie zostanie utworzony oddział sportowy.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r.  w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2138)

Mobirise

WYNIKI KONKURSU!

Prezentujemy Państwu prace i wyniki konkursu szkolnego "Bezpieczne ferie". Dziękujemy za udział i 
GRATULUJEMY!

PROTOKÓŁ DO POBRANIA

Autobus szkolny
rekrutacja

REKRUTACJA

31.01.2022 r.
W zakładce Rekrutacja zostały umieszczone zasady i harmonogram rekrutacji do klasy I SP oraz do klasy sportowej wraz z niezbędnymi dokumentami. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami! 

rekrutacja

REKRUTACJA

28.01.2022 r.
W zakładce Rekrutacja zostały umieszczone zasady i harmonogram rekrutacji do przedszkola wraz z niezbędnymi dokumentami. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami! W razie problemów prosimy odświeżyć stronę skrótem CTRL+F5.

KONKURS "BEZPIECZNE FERIE"

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie szkolnym!

Plakat - Bezpieczne ferie

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć prowadzonych podczas półkolonii w czasie ferii zimowych - od 14 do 18 lutego 2022 r. Kartę uczestnika wypoczynku zależy pobrać i wypełnioną oddać do dnia 21.01.2022 r. do sekretariatu. 

wypoczynek zimowy 2022
Życzenia
Informacja z dn. 01.12.


Zachęcamy do udział w konkursie na kartkę świąteczno-noworoczną organizowanym przez Bibliotekę!

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
Zbiórka żywności

11 Listopada
Święto Niepodległości

Przedstawiamy film przygotowany przez uczniów klasy 7B.

Konkurs

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie "O naszą Niepodległą! Stan wojenny w moich oczach"! Poniżej znajduje się regulamin konkursu wraz z wymaganymi zgodami.

Konkurs historyczny

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
10 października  obchodzimy  Światowy  Dzień  Zdrowia  Psychicznego. Głównym celem  tego  Święta jest  zwrócenie  szczególnej  uwagi całego społeczeństwa na problematykę chorób psychicznych,  a także dążenie do promowania właściwych postaw ludzkich wobec osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.
Zapraszam  do  zapoznania  się  z  poniższą  prezentacją, dzięki której każdy z Nas pozna sposoby jak dbać zdrowie swoje oraz najbliższych osób. 

Konkurs

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie "Jestem Superbohaterem! - ratuję życie"! Poniżej znajduje się regulamin konkursu wraz z wymaganymi zgodami.

Konkurs profilaktyczny

Konkurs

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie "Kultura pokoju, czyli siła (w) różnorodności"! Poniżej znajduje się regulamin konkursu wraz z wymaganymi zgodami.

Konkurs "kultura siła w różnorodności"


ZMIANA W ROZKŁADZIE JAZDY AUTOBUSU

zmiana w rozkładzie jazdy autobusu

10.09.2021 r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

    Bardzo  się  cieszę,  że możemy się z  Wami  spotykać w szkole, mam nadzieję, że Wy również podzielacie ten entuzjazm. Jednak w dalszym  ciągu  każdy z  Nas  musi pamiętać o zdrowiu swoim i swoich   najbliższych,  dlatego  tak  ważne  jest,  aby  pamiętać   o panujących   zasadach      związanych  z         COVID-19.     W  celu przypomnienia  sobie  tych  zasad    bezpieczeństwa    w     szkole zapraszam      do    zapoznania     się    z    poniższą    prezentacją.
Wszystkim życzę dużo uśmiechu i zdrówka!

Pedagog szkolny
Paulina NierOrganizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022  

w ZPO im. Unii Europejskiej w Boronowie 

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się według następującego porządku:
• uczniowie klas 7 i 8 SP mają swoje rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 8:00 w hali sportowej, następnie udają się do przydzielonych klas wraz z wychowawcami,
• o godzinie 9:00 odbędzie się Msza Św. w kościele parafialnym,
• po Mszy około godziny 10:00 na hali spotykają się uczniowie klas 1-3 SP, dzieciom klas 1 może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun, następnie uczniowie udają się z wychowawcami do przydzielonych klas,
• uczniowie klas 4-6 SP po Mszy udają się z wychowawcami do przydzielonych klas, a następnie po spotkaniu około godziny 10:45 gromadzą się w hali sportowej.

W tym dniu będzie czynna świetlica w godzinach od 7:30 do 13:00
Uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z wyznaczonymi strefami i z zachowaniem reżimu sanitarnego: obowiązuje maseczka, dystans i dezynfekcja.

Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły w odpowiednim porządku:
I strefa - 1-2 SP - wejście od orlika 
II strefa - 3a i 3b, 6a SP - wejście od ulicy Poznańskiej 
III strefa - 5a, 7a i 7b SP - wejście od parkingu (łącznik przy ul. Częstochowskiej)
IV strefa - 8a, 8b, 4a i 4b SP - wejście od ulicy Częstochowskiej

Informacje dotyczące sal i wychowawców.08.08.2021 r.

Szanowni Rodzice dzieci przedszkolnych,
poniżej przedstawiamy informacje o spotkaniach organizacyjnych, adaptacyjnych oraz o wyprawce:
- zebrania organizacyjne odbędą się w czwartek 26 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 - więcej informacji tutaj!
- spotkania adaptacyjne odbędą się 30 i 31 sierpnia 2021 r. w godz. 9:00 - 11:30 - więcej informacji o spotkaniu oraz o wyprawce przedszkolaka do pobrania.

Czytaj więcej...

dobry start
Mobirise
Mobirise

FORMULARZ KONTAKTOWY

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji, możecie do nas napisać w każdej chwili.

Adres

42-283 Boronów
ul. Poznańska 2 


Dane kontaktowe

Email: zpo_boronow@op.pl                     
Telefon: +48 34 3539 289
Komórka: +48 606 345 540            
Fax: +48 34 3539 289

ESP - Elektroniczna skrzynka podawcza
/ZPO_Boronow/SkrytkaESP
/ZPO_Boronow/domyslna

Godziny pracy

Informujemy, że sekretariat szkoły pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:30 do 15:30.

Designed with Mobirise web theme